طلایاب

وجود سه پرنده نر و ماده و درخت در گنج یابی
آموزش, مطالب برگذیده
وجود سه پرنده نر و ماده و درخت .. در اول باید درخت کهنسال وجود داشته باشه در بیرون این فضا…
اسکنر یا فلزیاب تصویری پانتر Panther
اسکنر / فلزیاب تصویری, طلایاب, فلزیاب
فیلم کوتاه معرفی دستگاه پنتر محصول پین پوینت دیتکتور
اسکنر یا فلزیاب تصوری پیرلس Peearless
اسکنر / فلزیاب تصویری, طلایاب, فلزیاب
فیلم معرفی کوتاه دستگاه پیرلس محصول شرکت نکست استار آلمان