گوردخمه

دالان ها در کاوش های باستانی
آموزش, مطالب برگذیده
دالان های مختلفی وجود دارد وهرکدام کارایی خاص خود را در زمان خود داشتن برخی ممکن است به گوردخمه ختم شود یا به پناهگاه ویا یک مقبره و یا حتی خزانه دولتی ختم شود
گور دخمه ی فخریگاه
اخبار, مطالب برگذیده, مقاله
گور دخمه ی فخریگاه : در شمال شرقی مهاباد در سر راه مهاباد به میاندوآب , اثر صخره ای دیگری ازدوره مادها دیده می شود که از نظر شکل ظاهری با اصول معماری این دوره هماهنگی دارد.تنها اختلاف موجود در این مقبره نسبت به سایر مقابر صخره ای به ویژه گوردخمه صحنه این ...
گور دخمه دكان داوود در شهرستان سر پل ذهاب
مطالب برگذیده, مقاله
گور دخمه دكان داوود گوردخمه دكان داوود در شهرستان سر پل ذهاب كه در ميان اهالی محل به ( كل داوود ) هم شهرت دارد در باور نیاکان باستانی ما، تن بی‌جان، هیچ ارزشی نداشته و ناپاک بود. از این‌رو، نحوه‌ی از بین رفتن جسد نیز چندان اهمیتی نداشت ...