گنج کجاست

نسخه گنج چگونه تهیه می شد
آموزش, مطالب برگذیده
بیشتر نوشته های روی پوست را داغ میکردند و جوهر های مخصوصی بود که قابل شستشو بود و آب آنها را از بین نمیبرد که اکثر نوشته های روی پوست با این جوهر نوشته میشده است. بعضی اوقات نوشته هائی رو میبینم روی پوست که با خون نوشته شده ...
کجا در جستجوی گنج باشیم
آموزش, مطالب برگذیده
شاید برای شما هم جای سوال باشد که کجا در جستجوی گنج باشیم؟