گنج استافوردشایر

شیارها در گنج یابی
آموزش, مطالب برگذیده
اهمیت شیارها در گنج یابی چیست؟ شیارها بسیار دارای اهمیت هستن ، عمق شیار نشان از وجود استارت کار از نزدیکی است ولی شیار بلند با عمق کم یعنی هدف دردورتر قرار گرفته
گنج استافوردشایر
مطالب برگذیده, مقاله
تاریخ کشف : 2009میلادی
ارزش : در حدود 4.1 ملیون دلار