موراویا

حکاکی باستانی
مطالب برگذیده, مقاله
حکاکی باستانی : به ایجاد نقش بر روی فلزات، کاشی، چوب و مواد دیگر حکاکی گفته می شود. این کار از گذشته تا به امروز با استفاده از چاقو و سایر وسایل تیز انجام می شد.تا به حال باستان شناسان در حکاکی های خود آثار به جا مانده از ...