لرستان

مناطق پر گنج و دفینه ایران
مطالب برگذیده, مقاله
در ایران استان های پر گنج و دفینه کم نیستند ولی در شناسایی مناطق باید به نکات زیر توجه کرد:  استان های دارای تاریخ غنی و پرسابقه مد نظر باشد کمتر کاوش های باستان در آنها صورت گرفته باشد برای گنج یابی هر جای استان را زیر رو و ...