فلزیاب نقطه زن

تفسیر سه سنگ ایستاده در گنج یابی
آموزش, مطالب برگذیده, مقاله
سه سنگ ایستاده در گنج یابی ، چنین موقعیتی گواه از سه قبر سرداری مهم در منطقه است .. چنین نمادهای دارای نسخه هستند و درون نسخه از این سه شاخص نامبرده شده و نقطه قبور در بالاتر از نماد یعنی اگر دقت کنید نمادها در پایین شیب قرار دارند و ...
راز عمق زنی فلزیاب ها
آموزش, دستگاه های نقطه زن
چرا برخی از افراد اشیاء فلزی بیشتری را نسبت به دیگران پیدا می کنند، در صورتیکه هردو از یک نوع و یک مدل فلزیاب استفاده می کنند؟چرا این افراد همواره عملکرد بهتری نسبت به اکثریت اپراتورها دارند؟هر فلزیاب الکترونیکی دارای یک ماکسیمم عمق زنی هست که توسط دو فاکتور ...