شهرهای شمالی

دفینه نقاط مختلف کشور چگونه جایگذاری می شده؟
آموزش, مطالب برگذیده
دفینه نقاط مختلف کشور سیستم دفینه گذاری در نقاط مختلف کشور طبق شرایط محیط دارای تفاوت از نظر ساختار بنا جاسازی اموال هستند..
راز پنهان کردن دفینه در شهرهای شمالی مشخص شد
آموزش, مطالب برگذیده, مقاله
راز پنهان کردن دفینه ها درشهرهای شمالی در شمال کشور بیشتر دفینه ها در این فضایی که در تصویر میبینید یافت میشوند، چون در پایینتر از این مکان شما به جنگل برمیخورید و درون جنگل بسیار بسیار فرسایش تاثیر گذارتر است ،وجود برگ درختان شکسته شدن شاخها و خزه ...