شهرهای جنوبی

لایه ها و دفینه ها
آموزش, مطالب برگذیده
دوستان متاسفانه بزرگترین اشکال و پیچیده کردن درمورد دفینه تعریف نادرست لایه های خاک به صورت چیزهای که دیدید و شنید هست