سنگ تابوت

سنگ تابوت و هدایای آن
آموزش, مطالب برگذیده
سنگ تابوت یک آثار بسیار ارزشمند و کمیاب هست که نشان از وجود مقبره ای مهم تابوتدار وحتی مومیایی درکنار سنگ است