دکان داوود

گور دخمه دكان داوود در شهرستان سر پل ذهاب
مطالب برگذیده, مقاله
گور دخمه دكان داوود گوردخمه دكان داوود در شهرستان سر پل ذهاب كه در ميان اهالی محل به ( كل داوود ) هم شهرت دارد در باور نیاکان باستانی ما، تن بی‌جان، هیچ ارزشی نداشته و ناپاک بود. از این‌رو، نحوه‌ی از بین رفتن جسد نیز چندان اهمیتی نداشت ...