خزانه

خروجی خزانه ها
آموزش, مطالب برگذیده
خروجی خزانه ها : اگر خزانه ها جوری کارشده باشند که موقعیت باید جوری می بود که مال برداشته و یا گاها به دست صاحب اموال اضافه میشده این نوع ورودی ها وخزانه ها گاها دارای خروجی هستند..
مهندسی آبرسانی خزانه ها
آموزش, مطالب برگذیده
مهندسی آبرسانی خزانه ها : گاهی ساختار و جنس ملاتها نیاز به رسیدن آب بهشون برای ماندگاری و استقامت در طی سالها میشه و ایجاد حوضچه به چنین شکل با شیار عمق بهترین روش برای ابرسانی بوده چه برف داخل حوض جمع بشه کم کم آبشده و از ...