فلزیاب

اسکنر یا فلزیاب تصویری پانتر Panther
اسکنر / فلزیاب تصویری, طلایاب, فلزیاب
فیلم کوتاه معرفی دستگاه پنتر محصول پین پوینت دیتکتور
اسکنر یا فلزیاب تصوری پیرلس Peearless
اسکنر / فلزیاب تصویری, طلایاب, فلزیاب
فیلم معرفی کوتاه دستگاه پیرلس محصول شرکت نکست استار آلمان
تپه باستانی گونسپان ملایر
اخبار, طلایاب, فلزیاب
تپه گونسپان و حفاری ناقص شهر گمشده در ملایر