آموزش, مطالب برگذیده

وجود سه پرنده نر و ماده و درخت .. در اول باید درخت کهنسال وجود داشته باشه در بیرون این فضا…
بال نگاه بالای دقیقا داره بیرون این فضارو اشاره میکنه خودش…

وجود یک جفت نر و ماده درکناریک پرنده دیگر هم این یعنی یک جفت یعنی یک جایگاه و جایگاه پرندها خب روی درخته پس با اشاره نگاه پرنده و وجود درخت کهنسال یعنی شما در جهت نگاه پرنده در سمت راست عکس باید درخت کهنسالی وجود داشته باشه که زیر درخت قبر و مال ارزشمندی قرار گرفته…

چون نماد یک جفت در کنار یک پرنده دیگر هستند احتمال وجود یک تصویر پرنده دیگر در کنار اون درخت نیز هست که اون جهت اخرو به شما نشان میده…و نماد رو با جفت اخر تکمیل میکند.
هرنمادی که در فضای مربعی بود جز علامت ضربدر و جوغن دایره نشان ورودی نیست ..

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها