آموزش, مطالب برگذیده

نماد خروس در گنج یابی چه تفسیری دارد؟ دوستان مهندسی ساخت مکانهای عبادتگاهی ونذرگاهی درباستان شبیه به مکانهای نذرگاهی امروزه بود یعنی مثل امروزه که یک مکان نذرگاهی مقبره یک سید یا… که وجود داره و روی قبرشون رو سرپوشیده ایجادمیکنن ومکانی برای انداختن نذورات وجود دارد

درباستان نیز افراد مذهبی وروحانی ویا فردی که مردم قبولش داشتن ونوعی ایمان بهش داشتن وجود داشت و پس ازمرگ این افراد که بسیار ازدرجات بالا بودن ومذهبی مقبره ای طراحی میشد ودر نزدیکی مقبره یک مکانی برای انداختن نذورات وجود داشت که این نذورات هر چند مدت جمع میشدن وبه اتاقک اصلی که کنار قبروازداخل قبر بهش راه داشت منتقل میشد، وبرخی از مردم نیز نذورات خودرو بطور پراکنده درکناره های مقبره و… بخاک میسپاردن مثل یک انگشتر ویاچند سکه و…

دوستان نمادهایی که برای جایگاههای عبادتگاهی نذرگاهی ایجاد میشد مثل پله ها، نماد خروس ، تک درخت ،برخی ازجوغنها، نماد صندلی وغیره
دوستان حتی چند قبر متفاوت نیز دربرخی از این مکانها وجود داشت که هرکدام برای یک فرد متفاوت بود ومردم براساس اعتقادشون به هرکدوم ازآنها نذورات خودرا بهشون تقدیم میکردن
حتی دربرخی از مکانها دیده شده حاکمان محلی نیز در جایگاهی دفن شدن وسپس بعدها همان جایگاه به یک عبادتگاه تبدیل شده است
عمق اصلی ای مقبره ها بالاست ؛ ولی در محیط این مکانها هدایای با ارزش کوچکی وجود دارد که در داخل سنگها و دیواره های محیط بصورت درپوشی پلمپ شده اند

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها