آموزش, مطالب برگذیده

نشان ردپای اسب در گنج یابی : نماد نعل باید جای میخرو داشته باشه و اگر نداشت میشه نماد سُم اسب…
شیار دور سُم کامل نیست و در پایین عکس شیار باز و به پایین اشاره کرده.. دراین حالت جهت باز نماد جهت دهنده نیست وچون سُم عمیق و دور برجسته دارد دقیقا سمت راست نماد در نهایت با سه گام فاصله نقطه بررسی است….

نشان ردپای اسب دقیقا به چه چیزی اشاره دارد؟

موردی که درمورد نشان ردپای اسب باید چک بشه این هست که در مسیر دهنه باز نماد در ۱۰ متری تا ۱۵ متری بررسی بشه و احتمال وجود یک نماد دقیقا مثل خودش،وجود داره که در کف اون نماد یک اسکنه قرار داره که اون گواه از دارا بودن نماد است یعنی بین دونماد یکی پوچ و گمراه کننده و یکی پر و دارای مال است پس با دیدن چنین نمادی سریع شروع به کار نکنید چون هر نمادی که مثل پا یا دست یا نعل یا سُم و…

چنین مواردی که جفت و چپو راست دارن احتمال وجود جفتشون درنزدیکی هست که با تشخیص چپو راست بودن نماد و بودنشون در یک فضای درنهایت ۱۰ تا ۱۵ قدمی یکیرو بابت مال و دیگریو فقط بابت جفت کردن و کامل کردن کار ایجاد کردن….و صدالبته نماد راست دارای اهمیته ویا اونی که دارای اسکنه در مرکز خودش داره….

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها