آموزش, مطالب برگذیده

دونماد مار و لاکپشت در گنج یابی
مار نشان از مسیر دالانی
ولاکپشت نشان از عمق و استقامت ودفینه است..(اتاقک)
به سر مار…ودست لاکپشت دقت کنید هردو جهت کارو مشخص کردن..
حالا به حالت مار دقت کنید کاملا غیر طبیعی و دارای مطلب است…
بببینید مار دقیقا شکل حفاری این نمادرو داره به کاوشگر نشون میده.
دم مار حالت مربعی رو ایجاد کرده که مسیر انتها و ورودی اتاقک است.. وجوغن مربعی که در انتها دم ما وجود داره که پر شده واین هم خود تفسیر وجود اتاقک است..
و نماد لاک و لاکپشت یعنی فضای سخت و سرپناهی در عمق مثل اتاقک.
پس در جهت دست لاکپشت و سرمار ورودی کاراست که دقیقا کروکی حفاری باید به شکل مار انجام بشود که در انتهای دلان اتاقک قرار گرفته..
مقدار مسافت..(اول شکستگی دم تا سرمار سانت زده شود و هر ده سانت یک متر مقدار کاوش است.) کار و سیستم حفاری به صورت شیب باید انجام شد

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها