آموزش, مطالب برگذیده

خروجی خزانه ها : اگر خزانه ها جوری کارشده باشند که موقعیت باید جوری می بود که مال برداشته و یا گاها به دست صاحب اموال اضافه میشده این نوع ورودی ها وخزانه ها گاها دارای خروجی هستند..

ودر زمان آرامش و موقعیت نظامی منطقه که در صلح بودند و ترسی از حمله دشمن نبود خروجی کاملا در دسترس بوده و فقط با قرار دادن یک تک سنگ دایره مسدود میشده .. ودلیل دایره بودن این بوده که به دست سربازان بشه حرکت داد و ورودی برای کار در دسترس باشد.. ولی به هرحال در هنگام حمله و نامنظم شدن موقعیت امنیتی مکان اون سنگرو جلوی درب گذاشته و مسدود میکردند و با ملاتی کاملا سنگرو با سخره های بغل یکدست و با خاک و قلوه سنگ های بزرگ کلا دربو چند ده متر اطراف دربو میپوشوندن و کاملا مثل کوهی میشد که رانش کرده طبیعی و دور از دسترس میشد..

و شاید شما بارها در مکانهای باستانی و کنار قلعه ها از کنار چنین مواردی رد شده باشد و به دیدتون چیزی عجیب و غیر طبیعی نیومده باشه.. ولی هواکشها صدرصد در نزدیکی باید وجود داشته باشند و همچنان پایدار هستند …ولی باید دانست که این موارد هیچ وقت بدون نسخه و سند نیستند حالا کجا……مشخص نیست

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها