آموزش, مطالب برگذیده

در سیستم جوغن ها وجود دو جوغن به اشکال متفاوت یعنی یکی موضوع اصلی رو که هدف هسترو بیان میکنه و دیگری راه رسیدن به هدفرو نمایش میده شما درتصویر جوغن مربعی رو دارید درکنارش جوغن دایره که خبر یک سازه اتاقکی درعمق داره که جوغن دایره دراین حالت یعنی مسیر شروع کاربرای رسیدن به اتاقک

موضوع اصلی این هست که به شکل سنگ زیر جوغن ها توجه کنید دقیقا دایره و نمایی از جوغن رو درحالت سنگ زیرین دارید می بینید و این یعنی دقیقا هدف و سقف کار خود سنگ است و دلیل اینکه چرا جوغن مربع درکنج و با فاصله قرار گرفته این هست که بعداز گذر از متراژی یک انحرافی L مانندی در کاوش برای رسیدن به اتاقک باید ایجاد شود.

دوستان دراین نماد آخرین جهت دهنده به سمت اتاقک دقیقا یک جوغن دایره روی سنگی متحرک است که مثل یک چشم به جهت درست خیره است

اشتراک گذاری این مطلب در :
برچسب ها